Księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy


Pozycja stanowi niezbędnik każdego społecznego inspektora pracy pozwalający na dokonywanie zapisów zaleceń i uwag dotyczących stwierdzonych uchybień oraz terminów ich wykonania. Księga ta na ostatnich kartach zawiera część opisową obejmującą między innymi zadania, uprawnienia SIP, przykładowe zalecenia i uwagi oraz ustawę o społecznej inspekcji pracy.

Autor: -
Wydanie: IV
Stan prawny: październik 2021 r.
Ilość stron: 50

Cena:
22,00 zł / egz. - przy zakupie od 1 do 5 egz.
19,00 zł / egz. - przy zakupie od 6 do 20 egz.
15,00 zł / egz. - przy zakupie powyżej egz.

Nr katalogowy: 013

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP