Obsługa i doradztwo bhp


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług doradczych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Opracowujemy INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie PRAWA PRACY, m.in:
 • czasu pracy
 • zakładowego prawa pracy (układy zbiorowe, regulaminu pracy i wynagradzenia)
 • kadr i płac
 • PEFRON.

ANALIZA STANU BHP

Pracodawca ma obowiązek systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze (art. 236 Kodeksu pracy). 

Dla zakładów pracy, proponujemy:
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Zgodnie z art. 224 Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest podejmować działania zapobiegające niebezpieczeństwu, jeżeli prowadzi działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników oraz w myśl art. 226 informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Obowiązek dokonywania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz podejmowania działań ograniczających to ryzyko został nałożony pracodawcy Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bhp w § 39.

Firma SANNORT Sp. z o.o. zajmuje się opracowywaniem ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Koszty opracowania uzależnione są od ilości stanowisk pracy, na których należy ocenić ryzyko zawodowe i dlatego ustalane są indywidualnie.

OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY
 
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (emisje z samochodów, kotłowni, procesów technologicznych, chowu i hodowli drobiu itp.),
 • raport KOBIZE - rejestracja, sporządzanie i weryfikacja,
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami (wniosek, pozwolenie, zezwolenie),
 • ewidencja odpadów (KEO i KPO),
 • roczne sprawozdania dotyczące wprowadzonych na rynek opakowań, produktów w opakowaniach i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu, opłaty produktowej, pomocy de minimis itp.,
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • monitoring oraz prowadzenie systemu BDO, wnioski rejestrowe/aktualizacyjne,
 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza,
 • opracowywanie operatu wodnoprawnego,
 • opracowanie OPERATU PRZECIWPOŻAROWEGO.

ORGANIZACJA KONFERENCJI

Zajmujemy się organizacją konferencji, seminariów oraz imprez firmowych. Zapewniamy: 
 • profesjonalną obsługę,
 • bazę noclegową,
 • wyżywienie,
 • zabezpieczenie sal wykładowych,
 • opracowanie materiałów konferencyjnych łącznie z drukiem.

Pozostajemy otwarci na nowe wyzwania i tematy.

 

Szkolenia

Organizujemy kursy i szkolenia przyuczające oraz przygotowujące do zawodu lub uprawniające do wykonywania...
Dowiedz się więcej

Wydawnictwo

Witamy w dziale, w którym będą mogli Państwo zapoznać się z naszym dorobkiem wydawniczym oraz dokonać oceny...
Dowiedz się więcej

Obsługa i doradztwo bhp

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług doradczych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony...
Dowiedz się więcej

Pomiary środowiska pracy

Firma SANNORT Sp. z o.o. 01 marca 2020 r. nawiązała ścisłą współpracę z Laboratorium badawczym akredytowanym...
Dowiedz się więcej

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP