Wydawnictwo


Witamy w dziale, w którym będą mogli Państwo zapoznać się z naszym dorobkiem wydawniczym oraz dokonać oceny naszych publikacji.

Pozycje wydane zostały z myślą poprawy jakości szkoleń zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również na kursach zawodowych. Dlatego do zakupu szczególnie zachęcamy ośrodki szkoleniowe oraz firmy, które we własnym zakresie prowadzą szkolenia dla pracowników. Nie oznacza to, że indywidualny odbiorca nie znajdzie pozycji, która spełniłaby jego oczekiwania.

Treści w książkach zostały umiejętnie dobrane, usystematyzowane oraz zredagowane, by ułatwić Państwu poruszanie się po kartach naszych publikacji.

Jesteśmy najtańszym wydawnictwem w Polsce.

Polecamy serdecznie.

Poniżej znajdą Państwo cennik oraz szczegółowe informacje o naszych pozycjach wydawniczych.
 

BHP Poradnik dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Poradnik stanowi treści najistotniejsze oraz ukierunkowane na pracę osób mających pieczę nad zapewnieniem...
Dowiedz się więcej

BHP Poradnik społecznego inspektora pracy

Poradnik składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje status, miejsce, uprawnienia, reguły działalności SIP....
Dowiedz się więcej

Materiał dydaktyczny do szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Poradnik jest niezastąpionym materiałem dydaktycznym w procesie nauczania pracowników zakwalifikowanych...
Dowiedz się więcej

Poradnik pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Materiał zawiera elementarną wiedzę, niezbędną do prowadzenia szkoleń i zajęć z „uczniem dorosłym”. Wykładowca...
Dowiedz się więcej

Poradnik pedagogiczny - metodyka instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Poradnik opracowany z myślą o pracownikach technicznych pełniących funkcję pedagogiczną. Treść poradnika...
Dowiedz się więcej

Kodeks pracy - tekst ujednolicony ustawy

Pozycja wydawnicza zawiera podstawowe źródło prawa pracy Kodeks pracy. Tekst ustawy został przedstawiony w...
Dowiedz się więcej

Spawanie - materiał dydaktyczny

Książka jest przeznaczona dla uczestników kursów spawania. Zawiera wyczerpujące informacje ułatwiające właściwe...
Dowiedz się więcej

Pierwsza pomoc - postępowanie w nagłych zdarzeniach

Los poszkodowanego w znacznym stopniu zależy od sprawnego działania świadków zdarzenia lub tych osób, które...
Dowiedz się więcej

OSH Guide for employers and supervising staff

Poradnik ten jest uzupełnieniem dla prowadzonych w zakładach pracy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny...
Dowiedz się więcej

Suwnice - materiał dydaktyczny

Zagadnienia poruszane w książce pokrywają się z tematyką kursów na obsługę suwnic i są źródłem wiedzy niezbędnej...
Dowiedz się więcej

Wózki jezdniowe - materiał dydaktyczny

Książka została opracowana dla osób mających zajmować się eksploatacją wózków jezdniowych, jak również dla osób,...
Dowiedz się więcej

Brukarstwo - materiał dydaktyczny

Publikacja stanowi materiał niezbędny dla uczestników szkoleń wspomagający proces kształcenia na kursach w...
Dowiedz się więcej

Księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy

Pozycja stanowi niezbędnik każdego społecznego inspektora pracy pozwalający na dokonywanie zapisów zaleceń i...
Dowiedz się więcej

Monter izolacji termicznych - docieplanie ścian zewnętrznych budynków

Książka jest praktycznym poradnikiem na temat technologii ocieplania ścian zewnętrznych budynków zespolonymi...
Dowiedz się więcej

Ocena ryzyka zawodowego - wybrane zagadnienia

Pozycja wydawnicza przybliża czytelnikowi jakże zasadnicze zagadnienia związane z ryzykiem zawodowym, na jakie w...
Dowiedz się więcej

BHP Poradnik dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Poradnik stanowi źródło niezbędnej wiedzy dla szkolonego pracownika zatrudnionego na stanowisku...
Dowiedz się więcej

CENNIK książek

Cennik obowiązujący od 1 listopada 2022 r. Cena brutto Tytuł...
Dowiedz się więcej

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP