Szkolenia On-line


Szkolenia  w tej formie realizujemy w trybie ciągłym na każde zlecenie firm lub osób prywatnych w terminie obustronnie uzgodnionym.

Realizujemy je poprzez platformę edukacyjną: http://elearning.sannort.pl/?lang=pl

Szkolenie w formie e-lerningowej może zostać zrealizowane w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie.
Posiadamy 3 wersje językowe: polską, angielską i ukraińską nw. szkoleń:
- szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
- szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla służb BHP
- szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla kadry inżynieryjno - technicznej
- szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników administracyjno -biurowych
- szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników oświaty
- szkolenie dla pracowników zatrudnionych w zakładach górniczych
- szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla wyższego i średniego personelu medycznego.

Osobami do kontaktu są:
Sandomierz: Katarzyna Nowocień - 515 125 283, katarzyna.nowocien@sannort.pl
Lublin: Katarzyna Mańka - 502 640 779, katarzyna.manka@sannort.pl

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP