Księga zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy


Pozycja stanowi niezbędnik każdego społecznego inspektora pracy pozwalający na dokonywanie zapisów zaleceń i uwag dotyczących stwierdzonych uchybień oraz terminów ich wykonania. Księga ta na ostatnich kartach zawiera część opisową obejmującą między innymi zadania, uprawnienia SIP, przykładowe zalecenia i uwagi oraz ustawę o społecznej inspekcji pracy.

Autor: -
Wydanie: IV
Stan prawny: październik 2021 r.
Ilość stron: 50

Nr katalogowy: 013

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP