OSH Guide for employers and supervising staff


Poradnik ten jest uzupełnieniem dla prowadzonych w zakładach pracy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników kierujący pracą innych osób. Będą to zarówno osoby zarządzające firmą, kierownicy działów, mistrzowie jak i brygadziści. Na tych osobach spoczywa duża odpowiedzialność za organizowanie pracy w sposób bezpieczny i muszą one dobrze znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. This manual is a supplement to OSH (occupational safety and health) training courses organised in workplaces for employers and employees who manage other people’s work. This applies to company directors, department managers, foremen as well as shift leaders. These people bear responsibility for organising work in a safe way and must be well acquainted with OSH regulations.

Autor: K. Goldman, W. Kawalec, G. Orankiewicz
Tłumaczenie: M. Piwowarski, I. Sikorska
Wydanie: II
Stan prawny: styczeń 2013 r.
Ilość stron: 131

Nr katalogowy: 009

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP