Suwnice - materiał dydaktyczny


Zagadnienia poruszane w książce pokrywają się z tematyką kursów na obsługę suwnic i są źródłem wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu przez komisją Dozoru Technicznego. Mogą też dostarczyć wiadomości osobom już zajmującym się obsługą tych urządzeń, a chcącym pogłębić lub odświeżyć swą wiedzę.

Autor: P. Lotz
Wydanie: IX
Stan prawny: kwiecień 2019 r.
Ilość stron: 114

Cena:
33,00 zł / egz. - przy zakupie od 1 do 5 egz.
30,00 zł / egz. - przy zakupie od 6 do 20 egz.
25,00 zł / egz. - przy zakupie powyżej 20 egz.

Nr katalogowy: 010

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP