Agregaty prądotwórcze


Cele szkolenia:
Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności. Przygotowujących ich do bezpiecznej obsługi agregatów prądotwórczych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Realizacja tego celu wymaga zapoznania z budową agregatów prądotwórczych oraz zasadami ich eksploatacji, a także zagrożeniami występującymi przy obsłudze agregatów i sposobami ich eliminowania.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
  • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
  • zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 16
14 godzin zajęć teoretycznych
2 godziny zajęć praktycznych
Ilość dni: 2
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP