Konserwator dźwigów


Kurs kandydatów na konserwatorów dźwigów towarowych i towarowych z obsługą

Cele szkolenia:
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku konserwatora dźwigów towarowych i towarowo-osobowych oraz do złożenia egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego niezbędnego do uzyskania uprawnień do konserwacji dźwigów towarowych i towarowo-osobowych w zakresie części mechanicznej oraz w zakresie części elektrycznej.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • ukończyć 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
  • posiadać co najmniej rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach dźwigów.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
  • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, książka Wydawnictwa SANNORT,
  • zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje
Ilość godzin: 60
46 godzin zajęć teoretycznych
14 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 8
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców, Dźwigi towarowo-osobowe (materiał dydaktyczny) Wydawnictwo SANNORT

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP