Obrabiarki


Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do bezpiecznego programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • ukończyć 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku,
  • posiadać kondycje fizyczną oraz cechy psychomotoryczne umożliwiające prace przy obrabiarkach.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
  • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
  • zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 192
64 godzin zajęć teoretycznych
128 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 24
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP