Pilarki spalinowe do drewna, wykaszarki oraz kosiarki samobieżne


Cele szkolenia:
Cel szkolenia wynika z obowiązku posiadania przez pracowników wykonujących prace przy pomocy pilarek spalinowych, wykaszarek wymaganych kwalifikacji i umiejętności w zakresie obsługi, eksploatacji, konserwacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji tych urządzeń. Głównymi celami szkolenia jest opanowanie przez uczestników kursu typu z napędem spalinowym w zakresie:
  • prawnych regulacji prowadzenia eksploatacji pilarek różnego typu z napędem spalinowym wykaszarek oraz kosiarek samobieżnych,
  • poznanie budowy pilarek, wykaszarek oraz kosiarek samobieżnych,
  • poznanie zagrożeń występujących podczas eksploatacji pilarek, wykaszarek oraz kosiarek samobieżnych,
  • nabycie umiejętności związanych z uruchomieniem, pracą i odstawieniem z ruchu pilarek, wykaszarek oraz kosiarek samobieżnych, a także zasad postępowania przy składaniu i przechowywaniu oraz konserwacji tych urządzeń,
  • poznanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy eksploatacji pilarek spalinowych w gospodarce leśnej oraz w przemyśle drzewnym.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową,
  • ukończone 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak:
  • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
  • zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 32
16 godzin zajęć teoretycznych
16 godzin zajęć praktycznych
Ilość dni: 4
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP