Prace na wysokości


Cele szkolenia:
Ponieważ statystyki wypadkowości w robotach na wysokości, w tym właśnie na rusztowaniach są największe, celem edukacji jest omówienie przede wszystkim zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, z zasadami organizacji pracy oraz bezpiecznego wykonywania prac na wysokości.

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
  • posiadać ukończoną minimum szkołę podstawową,
  • ukończone 18 lat,
  • posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: 
  • zajęcia teoretyczne: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne,
  • zajęcia praktyczne.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 8
7 godzin zajęć teoretycznych
1 godzina zajęć praktycznych
Ilość dni: 1
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP