Prawo spółek handlowych


Tematyka szkolenia:
 •  rola Biura Zarządu w sprawnym funkcjonowaniu firmy,
 • Biuro Zarządu jako organizator posiedzeń i rady nadzorczej,
 • Biuro Zarządu w przygotowaniu posiedzeń, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia,
 • zadanie Biura Zarządu w procesie podejmowania uchwał przez organy spółki,
 • nadzór Biura Zarządu nad dokumentacją,
 • umowy „okiem” Biura Zarządu - aspekty prawne,
 • obowiązki rejestrowe - Krajowy Rejestr Sądowy,
 • dokumentacja organów spółki akcyjnej i spółki z o.o.,
 • zasady powoływania i zatrudniania członków zarządu,
 • prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja,
 • relacje w spółce zgodne z kodeksem dobrych praktyk.

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP