Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Tematyka szkolenia:
  • zakres podmiotowy ustawy o ZFŚS,
  • kompetencje pracodawcy i związków zawodowych,
  • ustawowy wykaz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
  • tryb wydania regulaminu i zakresu jego regulacji,
  • zakres przedmiotowy działalności socjalnej,
  • analiza wydatków zakwalifikowanych ustawą do pokrywania z funduszu - najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie,
  • charakter świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu,
  • pomoc otrzymana z funduszu w świetle przepisów ubezpieczeniowych,
  • pożyczki na cele mieszkaniowe – oprocentowanie i warunki umorzenia,
  • sposób dokumentowania sytuacji socjalnej osób korzystających z usług i świadczeń finansowanych funduszu.

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP