Szkolenia doskonalące


W związku ze zmieniającymi się warunkami pracy, coraz większym jej tempem, stresem zawodowym obecnym w naszym życiu, dążeniem do wyznaczonych wyników pracy, szkolenia doskonalące cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Również częsta zmiana przepisów prawa wręcz wymusza na pracownikach ciągłe podnoszenie swojej wiedzy i kwalifikacji. Firma SANNORT Sp. z o.o. ma w swojej ofercie liczne szkolenia doskonalące, do realizacji których typuje trenerów o najwyższych kwalifikacjach w swojej dziedzinie, głównie wykładowców wyższych uczelni. Fakt ten doceniły liczne firmy angażując nas w realizacje coraz to nowych przedsięwzięć.

Oprócz zaprezentowanych szkoleń, jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa każdy typ usługi szkoleniowej w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Negocjacje

Tematyka szkolenia: czym są negocjacje / kiedy negocjujemy / jakie sytuacje wymagają negocjowania / rodzaje...
Dowiedz się więcej

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Tematyka szkolenia: psychologia, pedagogika, metodyka nauczania.
Dowiedz się więcej

Efektywna komunikacja

Tematyka szkolenia:  komunikacja interpersonalna: model psycholingwistyczny, cybernetyczny, model perswazji...
Dowiedz się więcej

Budowanie relacji

Tematyka szkolenia: co kształtuje wizerunek rynkowy firmy, zastosowanie benchmarkingu do analizy pozycji...
Dowiedz się więcej

Zajęcia aktywizacyjne

Tematyka szkolenia: zajęcia integracyjne, asertywność, autoprezentacja i samoocena, granice w...
Dowiedz się więcej

Zarządzanie czasem pracy

Tematyka szkolenia: dlaczego warto zarządzać czasem, czym jest czas i jak go traktować, dlaczego mamy...
Dowiedz się więcej

Mobbing w środowisku pracy

Tematyka szkolenia: wprowadzenie w tematykę mobbingu, mobbing w miejscu pracy, czas trwania i...
Dowiedz się więcej

Wykorzystanie negocjacji w procesie zamówień publicznych

Tematyka szkolenia: rodzaje, strategie i style negocjacji, przygotowanie i przebieg negocjacji,...
Dowiedz się więcej

Pierwsza pomoc przedlekarska

Tematyka szkolenia: pomoc przedlekarska w zakładzie pracy, łańcuch ratowania życia, łańcuch jako...
Dowiedz się więcej

Obsługa programu Płatnik

Tematyka szkolenia: omówienie aktualnej wersji programu, instalacja i konfiguracja programu „Płatnik”,...
Dowiedz się więcej

Rola i znaczenie komunikacji w procesach pracy

Tematyka szkolenia: rola i znaczenie komunikowania się, podstawowe formy komunikowania się,...
Dowiedz się więcej

Auditor wewnętrzny z zakresu normy ISO 27001

Tematyka szkolenia:  informacje ogólne dotyczące normy ISO 27001, prawne aspekty ochrony informacji,...
Dowiedz się więcej

Prawo spółek handlowych

Tematyka szkolenia:  rola Biura Zarządu w sprawnym funkcjonowaniu firmy, Biuro Zarządu jako organizator...
Dowiedz się więcej

Stres zawodowy

Tematyka szkolenia: stres oraz metody jego przeciwdziałania, metody opanowania stresu, postępowanie w...
Dowiedz się więcej

Zarządzanie zespołem ludzkim

Tematyka szkolenia: funkcje i zadania menadżera, budowanie i kierowanie zespołem, podejmowanie...
Dowiedz się więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Tematyka szkolenia: zakres podmiotowy ustawy o ZFŚS, kompetencje pracodawcy i związków zawodowych,...
Dowiedz się więcej

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP