Kursy zawodowe


Firma SANNORT Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji szkoleń zawodowych służących uzyskaniu uprawnień do obsługi wybranego sprzętu.

Po szkoleniach do obsługi urządzeń objętych dozorem UDT oraz TDT, firma SANNORT Sp. z o.o. pośredniczy w formalnościach związanych z organizacją egzaminu państwowego. Szkolenia dozorowe realizujemy na podstawie programów uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego i Transportowym Dozorem Technicznym. Są to:
 • wózki jezdniowe (obsługa i konserwacja)
 • suwnice
 • dźwigi
 • podesty
 • żurawie
Dydaktykę każdorazowo na życzenie klienta wspomagamy literaturą wydawnictwa SANNORT dopasowaną do poszczególnych grup zawodowych.

W ofercie szkoleń zawodowych znajdują się kursy, które realizujemy regularnie oraz takie które odbyły sie jednorazowo - na zlecenie grupy osób.
Te rzadziej realizowane to:
 
 • Pracownik remontowo-budowlany
 • Technolog budowlanych robót wykończeniowych
 • Monter elewacji zewnętrznych - docieplanie budynków
 • Cieśla
 • Blacharz - dekarz
 • Brukarz
 • Elektryk
 • Glazurnik - posadzkarz
 • Hydraulik
 • Malarz budowlany
 • Monter instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych
 • Gospodarka magazynowa z podstawami obsługi komputera, internetu oraz programu FPP
 • Kucharz
 • Barman - kelner
 • Projektowanie i aranżacja ogrodów
 • Bukieciarstwo - florystyka z elementami techniki decoupage
 • Opiekun osób chorych i starszych
 • Fryzjer
 • Kosmetyczka
 • Lakiernik samochodowy.
Oferta kursów często odbywających się w siedzibie i Oddziale firmy, a także w Zakładach pracy znajduje się poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z nią.


 

Pomiary elektryczne

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest przypomnienie słuchaczom wiadomości niezbędnych do bezpiecznego...
Dowiedz się więcej

Agregaty prądotwórcze

Cele szkolenia: Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności. Przygotowujących ich do...
Dowiedz się więcej

Pola elektromagnetyczne

Cele szkolenia: Celem kształcenia jest aktualizacja wiadomości oraz umiejętności w zakresie: bezpiecznej...
Dowiedz się więcej

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR) - kurs początkowy

Cele szkolenia: Głównym celem edukacji kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jest...
Dowiedz się więcej

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR) - kurs doskonalący

Cele szkolenia: Głównym celem edukacji kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, jest...
Dowiedz się więcej

Wózki jezdniowe

Cele szkolenia: Celem kursu jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych z...
Dowiedz się więcej

Konserwator wózków jezdniowych

Cele szkolenia: Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny...
Dowiedz się więcej

Wciągniki i wciągarki

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń...
Dowiedz się więcej

Suwnice robocze

Kurs kandydatów do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS (suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia...
Dowiedz się więcej

Suwnice kabinowe

Kurs kandydatów do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego IIS (suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia...
Dowiedz się więcej

Żurawie przenośne

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń...
Dowiedz się więcej

Żurawie stacjonarne

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń...
Dowiedz się więcej

Żurawie samojezdne

Kurs kandydatów do obsługi żurawi samojezdnych z poziomu roboczego IIŻ Cele szkolenia: Celem szkolenia...
Dowiedz się więcej

Dźwigi towarowe

Kurs kandydatów na operatorów dźwigów: I. Budowlanych z obsługą towarowych i towarowo-osobowych II....
Dowiedz się więcej

Konserwator dźwigów

Kurs kandydatów na konserwatorów dźwigów towarowych i towarowych z obsługą Cele szkolenia: Celem kursu...
Dowiedz się więcej

Kotły CO

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności w zakresie:...
Dowiedz się więcej

Obrabiarki

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do bezpiecznego...
Dowiedz się więcej

Pilarki spalinowe do drewna, wykaszarki oraz kosiarki samobieżne

Cele szkolenia: Cel szkolenia wynika z obowiązku posiadania przez pracowników wykonujących prace przy pomocy...
Dowiedz się więcej

Prace na wysokości

Cele szkolenia: Ponieważ statystyki wypadkowości w robotach na wysokości, w tym właśnie na rusztowaniach są...
Dowiedz się więcej

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgŁoszeniowy

Sannort

Zaufali nam m.in.:

Jesteśmy partnerem Polskiej Grupy BHP